BB Projekt
91-726 Łódź; ul. Wojska Polskiego 173/1
Radosław Bartczak 509555235
Aleksandra Bartczak 509555227
e-mail: bbprojekt.lodz@gmail.com